HR: Human Resource hay là nguồn nhân lực. cái mà tôi rất tò mò muốn biết và muốn nắm bắt nó sau khi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên. thật nóng lòng